Czym jest chmura i jakie są jej zalety?

Artur Gaczkowski

Development & Project Manager

Wielu ludzi w dzisiejszych czasach może zadawać sobie pytanie „czym jest ta chmura, o której wszyscy mówią?”. Termin stał się tak popularny, że nie ma w tym nic dziwnego. Często można usłyszeć, że ktoś „przeszedł na chmurę” lub chociażby, że swoje dane „trzyma w chmurze”. Jeden z czołowych producentów platform chmurowych (Microsoft) opisuje to jako coś nienamacalnego. Konkretnie jest to rozległa sieć serwerów rozmieszczonych na całym świecie, połączonych ze sobą zdalnie. Wspólnie tworzą jeden wielki ekosystem. Każdy z serwerów może pełnić inną funkcję – od przechowywania danych do obsługi aplikacji. Zatem dzięki takiemu rozwiązaniu ludzie nie muszą już wyposażać się w serwer, na którym zostaną zainstalowane aplikacje księgowe, bazy SQL i tego typu oprogramowania a wystarczy, że skorzystają z jednego z serwerów chmurowych, z którym połączą się zdalnie.

Twórcy książki pod tytułem „The Cloud at Your Service” chmurę porównują do samochodu: „jeśli chmura jest samochodem, to nowoczesne centrum danych odgrywa rolę silnika, a wirtualizacja odpowiada resorom, chroniącym nas na wyboistej drodze. API chmury przypomina deskę rozdzielczą, pozwalającą kontrolować chmurę. Magazyn danych działa jak bagażnik, umożliwiający transportowanie różnych rzeczy. Bazy danych w chmurze to system nawigacyjny — konkretne informacje niezbędne w podróży. W zależności od potrzeb samochód elastycznie przestawia się na inny bieg — można porównać to do elastyczności aplikacji, która może obsługiwać jednego użytkownika, a chwilę później rozszerza się tak, że możliwa jest obsługa miliona zgłoszeń”.1

Jakie wyróżniamy typy chmur?

O chmurze mówi się ogólnie, lecz należy wiedzieć, że ma ona swoje typy.

  1. Chmura publiczna (ang. Public Cloud) – ten typ chmury definiowany jest jako usługi obliczeniowe, które są oferowane przez zewnętrznych dostawców za pośrednictwem publicznego Internetu, co za czym idzie jest dostępna dla każdego, kto chce zacząć z niej korzystać.
  2. Chmura prywatna (ang. Private Cloud) – drugi typ chmury zasadę działania opiera na chmurze publicznej, lecz usługi obliczeniowe oferowane mogą być również za pomocą sieci prywatnej i w założeniu kierowane są do wybranych użytkowników. Często zamiennie można usłyszeć termin chmury wewnętrznej lub korporacyjnej ze względu na to, że firmy wdrażają ten typ w swoich organizacjach.
  3. Chmura hybrydowa (ang. Hybrid Cloud) – jak sama nazwa wskazuje jest czymś połączonym, a dokładnie łączy dwie wyżej wymieniony chmury, tj. chmurę prywatną z publiczną, dzięki czemu można udostępniać dane i aplikacje pomiędzy nimi.
  4. Chmura społecznościowa (ang. Community Cloud) – ostatni typ chmury, która ma na celu udostępnianie zasobów tylko pomiędzy organizacjami, takimi jak instytucje rządowe.

Modele realizacji usług chmurowych

Poza podziałem typów chmur istnieje również podział ze względu na sposób ich wykorzystywania. Wyróżnia się trzy modele realizacji usług:

2

Oprogramowanie jako usługa (ang. Software as a Service – SaaS)

Oprogramowanie jako usługa jest metodą, która dostarcza aplikacje za pośrednictwem Internetu. Realizowane jest to zazwyczaj na podstawie wykupywanej subskrypcji. W tym rozwiązaniu dostawcy usług udostępniają aplikację i infrastrukturę w chmurze i zarządzają nią, tj. konserwują, uaktualniają i stosują poprawki zabezpieczeń. W związku z tym administratorzy organizacji nie mają na głowie tego typu działań, a użytkownicy mają zawsze dostępne aktualne i w pełni zabezpieczone rozwiązanie, do którego łączą się za pośrednictwem Internetu, zazwyczaj przy pomocy przeglądarki internetowej. Przykładem takich aplikacji może być poczta e-mail, kalendarz, czy usługa Microsoft Office 365, w której dostępne jest oprogramowanie biurowe.

Platforma jako usługa (ang. Platform as a Service – PaaS)

Platforma jako usługa polega na dostarczeniu środowiska, które będzie służyć do testowania, opracowywania i tworzenia aplikacji oraz zarządzania nimi. Jest to świetne rozwiązanie dla deweloperów, gdyż nie interesuje ich konfiguracja podstawowe infrastruktury, to jak również wykonywanie aktualizacji i wgrywanie łatek zabezpieczających zapewnia dostawca usługi.

Infrastruktura jako usługa (ang. Infrastructure as a Service – IaaS)

Infrastruktura jako usługa to typ przetwarzania w chmurze, który oferuje zasoby magazynowe, obliczeniowe i sieciowe. Wykorzystujemy zatem infrastrukturę udostępnioną przez centrum danych, a więc nie interesuje nas koszt sprzętu. To rozwiązanie zapewnia elastyczność skalowania zasobów w górę i w dół zgodnie z zapotrzebowaniem, dzięki czemu nie musimy planować sporego wydatku ze względu na zmianę czy dokupienie nowej maszyny. Na udostępnionym sprzęcie instalujemy własne aplikacje i sami zarządzamy infrastrukturą, aktualizujemy ją i dbamy o jej zabezpieczenia.

Zalety chmury obliczeniowej

Wyjaśniliśmy sobie czym jest chmura, jakie są jej rodzaje i w jakich modelach możemy z niej korzystać. Teraz postaram się przybliżyć zalety jakie niesie za sobą korzystanie z niej.

Koszty – chmura obliczeniowa eliminuje wydatki związane z zakupem nowego sprzętu, jego modernizacją, aktualizowaniem itp.. Nie posiadamy bowiem własnych zasobów, lecz korzystamy z udostępnionej infrastruktury, która znajduje się w wielkich centrach danych. Nie płacimy zatem jednorazowo kolosalnych kwot, a jedynie kupujemy subskrypcję, z której w każdej chwili możemy zrezygnować.

Skalowalność – bardzo istotną zaletą chmury obliczeniowej jest jej skalowalność. Gdy w naszej organizacji zajdzie potrzeba korzystania z bardziej wymagającej aplikacji musimy zwrócić uwagę na to, czy nasz sprzęt podoła temu wyzwaniu. W przypadku chmury nie ma takiej potrzeby – gdy chcemy skorzystać z większej mocy obliczeniowej – robimy to. Zapłacimy tylko za okres korzystania z niej, a gdy zapotrzebowanie na moc spadnie łatwo możemy z niej zrezygnować.

Wydajność – serwery znajdujące się w centrach danych na bieżąco są wymieniane i sprawdzane pod kątem wydajności. Instalowany w nich sprzęt najnowszych generacji jest szybki i wydajny.

Bezpieczeństwo – w centrach danych dostawców chmur obliczeniowych są bardzo wysokie priorytety dotyczące zabezpieczeń. Stale zwiększany jest poziom bezpieczeństwa, aby klient czuł, że jego przechowywane dane są w pełni bezpieczne.

Niezawodność – dzięki temu, że sprzęt z którego korzystamy nie jest naszą własnością, nie po naszej stronie leży również dbanie o jego sprawność. Dostawcy chmury obliczeniowej są zobowiązani do tego, aby usługi, z których korzystamy były dostępne bez przerwy, więc w przypadku awarii szybko przepinane są na inny sprawny sprzęt, a koszt ich naprawy nie jest w naszym interesie.  


1 Źródło: „The Cloud at Your Service” A. Matheos, J. Rosebnberd – tłumaczenie Justyna Wałkowska, wydawnictwo Helion
2 Źródło: https://azure.microsoft.com/pl-pl/overview/what-is-iaas/#overview

Skontaktuj się

Nasza wiedza i doświadczenie potwierdzone certyfikatami branżowymi.