Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą stronę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator danych osobowych (“Administrator”)

E-SUPPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000881850, NIP: 5252850522, REGON: 388128021.

Dane osobowe & Prywatność

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem strony i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

   

   • Świadczenie usług oferowanych na stronie

   • Realizacja Twoich zamówień

   • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

   • Przesyłanie newslettera

  Podstawa przetwarzania:

    

    • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

    • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

    • Twoja zgoda wyrażona na stronie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

    • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

    • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

    • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

    • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

    • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   Podanie danych:

     

     • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

    Skutek niepodania danych:

    W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

      

      • brak możliwości korzystania z usług Strony

      • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych na Stronie

     Możliwość cofnięcia zgody:

       

       • w każdej chwili

      Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

      OKRES PRZETWARZANIA

      Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

        

        • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

        • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony

        • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

        • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

       – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

       BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

       Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

       TWOJE UPRAWNIENIA

       Przysługuje Ci prawo żądania:

         

         • dostępu do Twoich danych osobowych,

         • ich sprostowania,

         • usunięcia,

         • ograniczenia przetwarzania,

         • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

        A także:

          

          • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

             

             • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

             • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

          Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

          Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

          CIASTECZKA

          Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

            

            • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

            • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony

            • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

           Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

             

             • usunąć pliki cookies

             • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

            Na tej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

              

              • zapamiętywania informacji o Twojej sesji

              • statystycznym

              • marketingowym

              • udostępniania funkcji strony

             Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

               

              Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

              USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

              Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

                

                • hostingodawca

                • podmiot zapewniający usługi marketingowe

                • podmiot zapewniający usługi statystyczne

                • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

               KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

               Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

               A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

               Napisz na adres e-mail:

               info@e-support.pl

               Skontaktuj się

               Nasza wiedza i doświadczenie potwierdzone certyfikatami branżowymi.