Migracja do chmury Microsoft Azure – 10 korzyści

Mateusz Fudala

Junior Administrator

Wprowadzenie

Firmy, korzystając z migracji do chmury, dostrzegają znaczne korzyści z poprawy skalowalności, bezpieczeństwa danych i dostępu do zaawansowanych narzędzi analitycznych, przyspieszając tym samym swoją transformację cyfrową. Wybór odpowiedniego dostawcy usług w chmurze jest jednak równie ważny. Microsoft Azure to jedna z czołowych platform chmurowych na rynku, oferująca szereg zaawansowanych usług i funkcji. Poniżej przedstawiamy 10 korzyści, które można uzyskać dzięki migracji do chmury Microsoft Azure.

Spis treści

1. Zarządzanie tożsamością i dostępem

Azure oferuje zaawansowane usługi zarządzania tożsamością i dostępem, takie jak Microsoft Entra ID (dawniej Azure Active Directory). Te usługi obejmują funkcje takie jak jednolite zarządzanie tożsamością, bezpieczeństwo tożsamości, współpracę i rozwój, monitorowanie oraz integrację tożsamości. Dodatkowo, Microsoft Entra ID oferuje funkcje takie jak integracje z aplikacjami i jednolite logowanie (SSO), uwierzytelnianie bez hasła i wieloskładnikowe (MFA), warunkowy dostęp, ochrona tożsamości, zarządzanie uprzywilejowaną tożsamością, samoobsługę użytkowników końcowych oraz zjednoczone centrum administracyjne.

Migracja do chmury korzyści

2. Skalowalność

Konkretne korzyści z migracji dla firmy obejmują zwiększoną elastyczność. Istnieją dwa główne sposoby skalowania aplikacji: skalowanie pionowe i skalowanie poziome. Skalowanie pionowe, czyli skalowanie w górę, zwiększa zdolność zasobu, na przykład poprzez użycie większego rozmiaru maszyny wirtualnej (VM). Skalowanie poziome, czyli skalowanie na zewnątrz, dodaje nowe instancje zasobu, takie jak maszyny wirtualne lub repliki bazy danych. Azure oferuje usługi, które mogą automatycznie skalować się, aby dopasować obciążenie do pracy. Na przykład te usługi automatycznie skalują się na zewnątrz, aby zapewnić pojemność podczas szczytów obciążenia, a następnie wracają do normy automatycznie, gdy obciążenie spada.

Migracja do chmury korzyści

3. Odzyskiwanie po awarii

Azure oferuje usługi odzyskiwania po awarii, które pomagają zapewnić ciągłość działania biznesu. Podczas awarii istnieją dwie główne metody przywracania danych: kopie zapasowe i replikacja. Kopie zapasowe przywracają dane do określonego momentu w czasie. Dzięki kopiom zapasowym można zapewnić proste, bezpieczne i opłacalne rozwiązania do odzyskiwania danych do chmury Microsoft Azure. Replikacja tworzy kopie danych w czasie rzeczywistym lub prawie w czasie rzeczywistym w wielu replikach magazynu danych, mając na uwadze minimalną utratę danych. Celem replikacji jest utrzymanie replik synchronizowanych z jak najmniejszym opóźnieniem, jednocześnie utrzymując responsywność aplikacji.

4. Bezpieczeństwo

Korzyści obejmują również zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które pomagają chronić dane i aplikacje. Te funkcje obejmują zarówno bezpieczeństwo fizyczne centrów danych, jak i bezpieczeństwo infrastruktury i operacji w Azure. Azure oferuje również wiele narzędzi i możliwości konfiguracji bezpieczeństwa, które umożliwiają dostosowanie bezpieczeństwa do unikalnych wymagań wdrożeń organizacji. Kluczowe funkcje bezpieczeństwa Azure obejmują zarządzanie tożsamością i dostępem za pomocą Entra ID, bezpieczeństwo sieci z funkcjami takimi jak VNet i Azure Firewall, oraz bezpieczeństwo danych za pomocą szyfrowania danych w spoczynku za pomocą Azure Storage Encryption i Disk Encryption.

Migracja do chmury korzyści

5. Elastyczność cenowa

Azure oferuje różne modele cenowe, które pozwalają na dostosowanie kosztów do potrzeb biznesowych. Użytkownicy mogą płacić tylko za rzeczywiste zużycie. Istnieją dwa główne modele cenowe dla usług Azure: model oparty na zużyciu, w którym płacisz tylko za to, czego rzeczywiście używasz (znany również jako stawka pay-as-you-go), oraz stała cena, w której rezerwujesz zasoby i płacisz za te instancje, niezależnie od tego, czy ich używasz, czy nie. Azure oferuje również narzędzia do zarządzania kosztami, które pomagają kontrolować koszty.

6. Zgodność

Azure oferuje szeroki zakres certyfikatów zgodności, co jest szczególnie ważne dla firm działających w regulowanych sektorach, takich jak służba zdrowia czy finanse. Azure oferuje ponad 100 ofert zgodności, w tym ponad 50 specyficznych dla poszczególnych regionów i krajów, takich jak USA, Unia Europejska, Niemcy, Japonia, Wielka Brytania, Indie i Chiny. Azure oferuje również ponad 35 ofert zgodności specyficznych dla potrzeb kluczowych branż, takich jak zdrowie, rząd, finanse, edukacja, produkcja i media. Azure dostarcza niezależne raporty audytorskie potwierdzające, że Azure przestrzega kontroli bezpieczeństwa dla ISO 27001, ISO 27018, SOC 1, SOC 2, SOC3, FedRAMP, HITRUST, MTCS, IRAP i ENS6.

Migracja do chmury korzyści

7. Analityka i inteligencja

Azure oferuje zaawansowane narzędzia analityczne i AI, które pomagają firmom lepiej zrozumieć swoje dane i podejmować informowane decyzje biznesowe. Te narzędzia obejmują usługi takie jak Azure AI, Azure Machine Learning, Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, które umożliwiają dostęp do wysokiej jakości modeli AI dla wizji, mowy, języka i podejmowania decyzji poprzez proste wywołania API. Użytkownicy mogą tworzyć własne modele uczenia maszynowego, korzystając z infrastruktury superkomputerowej AI, znanych narzędzi takich jak Jupyter Notebooks i Visual Studio Code, oraz otwartych frameworków takich jak TensorFlow i PyTorch.

8. Usługi Big Data

Azure oferuje usługi Big Data, takie jak Azure Data Lake, HDInsight, które umożliwiają przetwarzanie i analizę dużych ilości danych. Azure Data Lake to usługa, która umożliwia przechowywanie i analizę dużych ilości danych na dowolną skalę. HDInsight to usługa, która umożliwia przetwarzanie dużych ilości danych za pomocą popularnych silników open source, takich jak Apache Hadoop, Spark, Kafka i inne.

Migracja do chmury korzyści

9. Automatyzacja

Azure oferuje narzędzia do automatyzacji zadań, co pozwala na oszczędność czasu i zasobów. Azure Automation to usługa, która umożliwia automatyzację częstych, czasochłonnych i podatnych na błędy zadań zarządzania chmurą. Usługa ta pomaga skupić się na pracy, która dodaje wartość biznesową, redukując błędy i zwiększając efektywność, co pomaga obniżyć koszty operacyjne.

10. Integracja z usługami Microsoft

Azure łatwo integruje się z innymi produktami Microsoft, takimi jak Office 365, co ułatwia tworzenie spójnego środowiska IT. Na przykład, subskrypcja Microsoft 365 obejmuje darmową subskrypcję Microsoft Entra, dzięki której można zintegrować lokalne usługi Active Directory Domain Services (AD DS) w celu synchronizacji kont użytkowników i haseł lub skonfigurowania jednolitego logowania. Można również zakupić zaawansowane funkcje, aby lepiej zarządzać kontami.

Migracja do chmury korzyści

Podsumowanie

Migracja do chmury Microsoft Azure może przynieść wiele korzyści dla Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić bezpieczeństwo, zwiększyć skalowalność, czy też skorzystać z zaawansowanych usług analitycznych, Azure ma wiele do zaoferowania.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, który jest gotowy na rozwiązanie Twoich problemów związanych z infrastrukturą informatyczną. 

Skontaktuj się

Nasza wiedza i doświadczenie potwierdzone certyfikatami branżowymi.