Audyt IT

CZYM JEST AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI?

Co to jest audyt bezpieczeństwa informacji? W jakim celu się go przeprowadza i czy warto to zrobić? Audyt informatyczny IT/ICT pozwala znaleźć problemy, zanim one się pojawią. Przeprowadza się go, by zidentyfikować potencjalne zagrożenia, które mogłyby skutkować utratą dostępu do informacji oraz ich integralności czy poufności. Wręcz niezbędny jest w firmach, które posiadają tajne receptury, technologie, dane czy procedury, które są niezbędne dla ich biznesu. Audyt bezpieczeństwa It polecamy także firmom i instytucjom przetwarzającym różnego rodzaju dane np. dane finansowe, wrażliwe dane osobowe czy dane medyczne.

Czy każda firma musi przeprowadzać audyt bezpieczeństwa informacji?

Audyt bezpieczeństwa to kompleksowa ocena cyfrowego bezpieczeństwa testowanego systemu, infrastruktury informatycznej a nawet całej organizacji. W jego skład wchodzi ewaluacja błędów i krytycznych punktów wejścia, mniej oczywistych podatności, ocena kodu źródłowego czy konfiguracji poszczególnych komponentów systemu.

Obszare które mżemy zdiagnozować

Infrastruktura IT

Celem audytu jest określenie stanu fizycznego i konfiguracyjnego infrastruktury IT jako całości. Audytowi temu podlegają wszystkie obszary środowiska IT: sieci (LAN, WAN, MAN), serwery, stacje robocze, backup danych, wirtualizacja serwerów, wirtualizacja desktopów (VDI) itd.

Aplikacje

W tym obszarze zostają poddane badaniu aplikacje biznesowe, środowiska wirtualne, oprogramowanie systemowe. Sprawdzamy zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami pod kątem bezpieczeństwa informacji (Identity Management), tworzenia kopii zapasowych, zarządzania dostępami oraz prawidłowego wykorzystywania licencji.

Procesy

Obszar ten obejmuje analizę i optymalizację procesów oraz przygotowanie działu IT do wdrożenia procedur będących wynikiem audytu.

Organizacja obszaru IT

Celem przeprowadzenia badania w tym obszarze jest przypisanie pracowników do odpowiednich ról i zdefiniowanie zakresów ich obowiązków. Szczególną uwagę zwraca się tutaj na doświadczenie i kompetencje zespołu IT.

Audyt umów utrzymania i wsparcia (M&S – Maintenance and Suport)

Skupiamy się na inwentaryzacji aktualnie posiadanych umów utrzymania i wsparcia, badamy uzasadnienie biznesowe ich posiadania w obecnej formie (warunki SLA), w przypadku rekomendacji zmian wskazujemy bezpośredni wpływ na kluczowe systemy wspierające procesy biznesowe oraz definiujemy ewentualne ryzyka, oraz zalecenia dotyczące ich minimalizacji. Celem audytu jest dobór optymalnych parametrów (SLA) i „portfela” umów M&S dla utrzymania środowiska IT.

Proces uruchomienia usługi audytu IT

1. Zgłoszenie potrzeby audytu IT

Potrzebujemy od Ciebie informacji o wielkości i skali infrastruktury. Nasi specjaliści dostarczą arkusz z pytaniami, które pomogą ustalić zakres audytu.

2. Rekomendacja audytu IT

Na tym etapie określimy parametry, które powinny być ujęte w audycie oraz kluczowe dla analizy; np. wiek, aktualność, data center, aplikacje i ich krytyczność, parametry SLA.

3. Wycena audytu IT

Na podstawie ustalonych parametrów przygotujemy ofertę.

4. Ogląd lokalny

Jeśli posiadasz własną infrastrukturę IT, to po podpisaniu dokumentów przyjedziemy do Twojej siedziby na wizję lokalną, w trakcie której zinwentaryzujemy i przetestujemy infrastrukturę. Zajmie to ok. 1-2 dni, w zależności od ilości sprzętu.

5. Analiza

Zebrane dane przeanalizujemy i wyciągniemy wnioski. Jeśli czegoś będzie brakować, skontaktujemy się z Twoją firmą, żeby uzupełnić dane.

6. Raporty

Przygotujemy raport ze stanu rzeczywistego, z zaleconymi rekomendacjami. Możemy przekazać go w formie elektronicznej lub przyjechać do Twojej siedziby i zaprezentować go podczas spotkania.

7. Wycena usług

Po audycie IT przygotujemy w pełni dopasowaną do Twoich potrzeb ofertę poprawy i utrzymania infrastruktury informatycznej Twojej firmy przez naszych specjalistów. Dzięki przeprowadzonemu audytowi informatycznemu rozpoznamy dokładnie obszary, w których Twoja organizacja potrzebuje wsparcia, aby uniknąć w przyszłości kosztownych awarii i wynikających z nich przestojów.

Ile trwa taki proces?

Cały proces zajmie do 14 dni. Twoje dane będą w pełni bezpieczne – z każdym klientem podpisujemy umowę o zachowaniu poufności (NDA).

Pamiętaj – nasz audyt IT ma na celu zarekomendowanie najlepszych rozwiązań, dzięki którym wzrośnie efektywność Twojej organizacji.

Korzyści

Obiektywna ocena stanu infrastruktury IT, bezpieczeństwa oraz procesów IT w przedsiębiorstwie

Doświadczeni, interdyscyplinarni i dojrzali biznesowo Konsultanci, którzy zrealizowali wiele projektów w różnych organizacjach

Raport zawierający m.in. inwentaryzację sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz opis procesów IT

Rekomendacje dotyczące poprawy bezpieczeństwa oraz ciągłości działań systemów IT, a co za tym idzie procesów biznesowych

Po zakończonym audycie bezpieczeństwa danych osobowych możemy zaoferować następujące działania:

– wdrożenie zaleceń wskazanych po audycie (rekonfiguracja i dostawa systemów)
– stworzenie/poprawa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
– przygotowanie niezbędnych dokumentów do GIODO
– przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji
– wdrożenie standardów zgodnych z ISO 27001 oraz ISO 9001
– pełnienie funkcji ABI
– stworzenie polityki bezpieczeństwa
– stworzenie systemu zarządzania kopiami zapasowymi
– kontrolę kosztów usług IT

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Audyt Bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa to kompleksowa ocena cyfrowego bezpieczeństwa testowanego systemu, infrastruktury informatycznej a nawet całej organizacji. W jego skład wchodzi ewaluacja błędów i krytycznych punktów wejścia, mniej oczywistych podatności, ocena kodu źródłowego czy konfiguracji poszczególnych komponentów systemu.

Czym audyt różni się od pozostałych usług?

Audyt bezpieczeństwa to bardzo szerokie pojęcie i do jego przeprowadzenia, zależnie od testowanego obszaru i wymogów klienta, możemy wykorzystać różne metody i techniki, np. testy penetracyjne lub socjotechniczne.

Czy Audyt Bezpieczeństwa wystarczy do zapewnienia bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa to metoda służąca do wykrycia i oceny zagrożeń. Na podstawie wyników audytu opracowujemy obszerny raport, który jest dostarczany klientowi i zawiera między innymi wskazówki jak załatać znalezione luki oraz rekomendacje jak podnieść ogólny poziom bezpieczeństwa i umocnić swoje systemy. Aby zapewnić bezpieczeństwo swojej organizacji należy opracować i utrzymywać dokładnie zaplanowany program cyberbezpieczeństwa oraz regularnie testować swój system pod kątem nowych podatności.

Co jeszcze mogę zrobić?

Bądź uważny i na bieżąco: nie zaniedbuj nowo powstałych problemów bezpieczeństwa, zlecaj regularnie testy penetracyjne i zadbaj o szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla swoich pracowników i zarządu.

Skontaktuj się z nami!


Zadzwoń:


Komórka

799 356 695


Warszawa

22 230 23 40


Radom

48 364 80 20


Napisz:

Sprawdź nasze inne usługi

Darmowa konsultacja

Najlepsza współpraca zaczyna się od tego formularza.

Pobierz program dla swojego systemu
Windows

MacOS

Linux

Pomoc zdalna

Zdalne połączenie z komputerem znajdującym się na drugim końcu biura lub świata.