Jaką rolę w firmie pełni Administrator Systemów Informatycznych?

Mateusz Fudala

Junior Administrator

Wprowadzenie

W erze cyfryzacji i rosnącej liczby zagrożeń cybernetycznych, rola Administratora Systemów Informatycznych (ASI) nabiera szczególnego znaczenia. ASI jest kluczową postacią w każdej organizacji, odpowiedzialną za zarządzanie i bezpieczeństwo systemów informatycznych, które przetwarzają dane osobowe. Ich zadania nie ograniczają się jedynie do technicznej obsługi sprzętu czy oprogramowania, ale rozciągają się na współpracę z Administratorami Bezpieczeństwa Informacji (ABI) czy Inspektorami Ochrony Danych (IOD), mając na celu maksymalizację bezpieczeństwa danych osobowych.

Spis treści

Zakres obowiązków Administratora Systemów Informatycznych

Administrator Systemów Informatycznych odgrywa kluczową rolę w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk bezpieczeństwa oraz procedur IT. Choć przepisy RODO bezpośrednio nie regulują roli ASI, to obowiązki te są zazwyczaj szczegółowo określone w umowach bądź regulaminach wewnętrznych przedsiębiorstw.

10 zalet outsourcingu it

Czy firma ma obowiązek powołania Administratora Systemów Informatycznych?

Chociaż powołanie ASI nie jest prawnym obowiązkiem, to w praktyce okazuje się często konieczne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. Przetwarzanie danych osobowych na dużą skalę, zwłaszcza w przypadku informacji wrażliwych, wymaga profesjonalnego podejścia i stosowania zaawansowanych środków technicznych i organizacyjnych, co jest możliwe do osiągnięcia dzięki współpracy z doświadczonym ASI.

Jakie są wymagania na stanowisko ASI?

Brak szczegółowej regulacji prawnej dotyczącej kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji ASI pozwala organizacjom na elastyczne podejście do wyboru kandydatów. Najczęściej wymagane jest wykształcenie techniczne, preferowane informatyczne, a także doświadczenie w administracji systemami informatycznymi. Ważne są również umiejętności diagnostyczne, znajomość systemów operacyjnych, baz danych, a także znajomość języka angielskiego, która umożliwia korzystanie z międzynarodowych zasobów i narzędzi.

10 zalet outsourcingu it

Podsumowanie

Administrator Systemów Informatycznych (ASI) pełni kluczową funkcję w każdej organizacji, będąc odpowiedzialnym za zarządzanie i ochronę infrastruktury informatycznej. ASI nie tylko zajmuje się technicznym aspektem sprzętu i oprogramowania, ale również współpracuje z Administratorami Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Inspektorami Ochrony Danych (IOD), by maksymalizować bezpieczeństwo danych osobowych i firmowych.

Administrator Systemów Informatycznych jest odpowiedzialny za tworzenie, wdrażanie i monitorowanie polityk bezpieczeństwa oraz procedur IT. To obejmuje zarządzanie siecią, serwerami, bazami danych oraz zapewnienie ciągłości działania systemów. ASI również analizuje i minimalizuje ryzyka związane z bezpieczeństwem danych, a także regularnie aktualizuje systemy, by chronić przed nowymi zagrożeniami.

Powołanie ASI nie jest formalnie prawnym obowiązkiem każdej firmy, jednak w praktyce często okazuje się konieczne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. W szczególności firmy przetwarzające duże ilości danych osobowych lub te, które podlegają szczególnym regulacjom, takim jak RODO, mogą wymagać profesjonalnego zarządzania i ochrony swoich systemów informatycznych.

Kandydat na stanowisko ASI powinien posiadać wykształcenie techniczne, najlepiej w dziedzinie informatyki lub pokrewnej. Doświadczenie w administracji systemami informatycznymi jest niezbędne, a także umiejętności diagnostyczne, dobra znajomość systemów operacyjnych i baz danych. Ważna jest również znajomość języka angielskiego, która umożliwia korzystanie z międzynarodowych zasobów oraz narzędzi.

Współpraca z doświadczonym ASI jest kluczowa dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w firmie. Profesjonalny administrator pomoże zabezpieczyć cenne dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy zniszczeniem. Jego rola jest nie do przecenienia, szczególnie w obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych i dynamicznie rozwijających się technologii, co wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych metod ochrony danych.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, który jest gotowy na rozwiązanie Twoich problemów związanych z infrastrukturą informatyczną. 

Skontaktuj się

Nasza wiedza i doświadczenie potwierdzone certyfikatami branżowymi.