Audyt IT

Realizujemy autyty IT dzięki którym można ocenić bezpieczeństwo sieci, danych oraz sprzętu w firmie. Wyniki audytu są podstawą do opracowania, zaplanowania i wdrożenia zaleceń, które będą prowadzić do prawidłowego przeprowadzenia projektu nad poprawą bezpieczeństwa firmy.

Zakres usług:

 • Opracowanie i wdrożenie kompleksowej polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego
 • Opracowanie procedur bezpieczeństwa
 • Opracowanie procedur disaster recovery
 • Projektowanie i wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo
 • Projektowanie mechanizmów zarządzania ryzykiem
 • Projektowanie systemów backupowych
 • Ochrona przed cyberatakami i ransomware
 • Szkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa
 • Instalacja fizycznych zabezpieczeń dostępu do systemów IT
 • Instalacja zabezpieczeń sprzętowych
 • Monitoring usług IT
 • Stały monitoring sieci
 • Optymalizacja zagrożeń
 • Zabezpieczenie komunikacji wewnątrz firmy
 • Przeprowadzenie audytów i testów bezpieczeństwa
 • Testy odtworzeniowe backupów
 • Audyty legalności oprogramowania
 • Dostosowanie systemu IT do wytycznych RODO