Administracja serwerami

zarządzanie serwerami zdalnie i lokalnie

Gwarantujemy ciągłość pracy firmy oraz bezpieczeństwo, zapewniamy błyskawiczny czas reakcji w przypadku awarii. Świadczymy zdalnie oraz z dojazdem na miejsce do klienta obsługę serwerów w zakresie utrzymania i rekonfiguracji. Serwery są najważniejszą częścią infrastruktury informatycznej. To na nich są przechowywane i przetwarzane kluczowe dla organizacji informacje dlatego bierzemy pełną odpowiedzialność za infrastrukturę serwerową naszych klientów.

Zakres usług:

  • Aktualizacja oprogramowania zarówno serwerowego jak i zainstalowanego na serwerze,
  • Optymalizacja działania systemu oraz funkcji,
  • Bezpieczna archiwizacja danych i skuteczne przywracanie danych po awarii,
  • Monitoring pracy serwera, aktywności i wykorzystania zasobów,
  • Pomoc w dobrze najlepszych konfiguracji serwera i dostosowanie funkcji